Garanti

Garantii PVC akendele 5 (viis) aastat, välisustele, lisadele ja töödele 25 (kakskümmend viis) kuud.
Müügigarantiiks on müüja (müügigarantii andja) lubadus müüdud PVC akende või uste garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.
Garantiitähtaeg algab asja ostjale kauba üleandmisest. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.
Akende TASUTA järelreguleerimist teostame 1(ühe) aasta jooksul alates tööde üleandmisest ainult OÜ Koduaken poolt paigaldatud akendele.

Müügigarantii erisused tarbijale müügi puhul
Müügigarantii andja on OÜ Koduaken, Peterburi tee 38
Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda OÜ Koduaken sekretäri poole: tel. 6066266
Müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist, kui on täidetud kõik garantii- ja hooldusnõuded. Tarbijal tuleb tutvuda müügigarantii tingimustega enne müügilepingu sõlmimist. Tarbija nõudmisel väljastatakse garantii talle kirjalikult või muul püsival andmekandjal, mida tarbija saab kasutada.
Asja parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra.

Garantii akendele ja ustele kehtib
PVC materjalide vastupidavuse
PVC materjalide keemilise vastupidavuse
PVC materjalide valguse ja ilmastikukindluse
Aknatihendite ilmastikukindluse
Sulustussüsteemide töökindluse
Akende ja uste veepidavuse
Klaaspaketi niiskus- ja tolmukindluse
Aknanurkade keevisliidete mittepurunemise kohta

Garantii akendele ja ustele ei kehti
Materjalide pinnadefektide korral, kui need on tekkinud peale üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamist tellija poolt.
Loomulikust kulumisest tingitud detailide väljavahetamisele või järelreguleerimisele
Akende ja uste kasutus- ning hooldusjuhendi mittetäitmise korral
Loodusõnnetuste poolt tekitatud vigastuste korral (torm, üleujutus, tulekahju jne.)
Vandalismi ja muu füüsilise vägivalla korral
Akende pinnavigastuste korral, mis ei ole visuaalselt märgatav kahe meetri kauguselt tavalise valgustatuse korral.

Garantii kehtib ainult müügilepingu olemasolul.