Garanti

Garanti på PVC-vinduer er 5 (fem) år. På utedører, tilbehør og arbeid 25 (tjuefem) måneder.
Salgs garanti er løftet fra selger at solgte PVC-vinduer eller dører skal byttes, repareres eller på annen måte sikres samsvar med vilkårene i garantien, gratis eller for tilleggsgebyr i samsvar med vilkårene fastsatt i garanti.
Garantitiden begynner med levering av varer til kjøper. 
Løpet av garantiperioden stopper, nor kjøpern ikke kan bruk varene på grunn av manglende overholdelse, som er selgern sin ansvar.
Vi utføre GRATIS etterregulering av vinduer i løpet av 1 (ett) år 
far datoen varene var overlevert. Det gjeller kun med produkter som er installert av Koduaken ansatte.

Garanti spesifikasjoner av forbrukersalg
Garanti giver er Koduaken OÜ, Peterburi tee 38
For å bruk rettigheter i følgende garanti, må du ta kontakt med Koduaken sekretær: +3726066266
Denne garantien gir kj
øpern rett til å kreve gratis reparasjon eller erstatning i løpet av garanti perioden hvis alle garanti- og vedlikehold kraver er oppholdt.
Forbrukeren bør bli kjent med garantivilkårene før inngåelse av salgskontrakt. Etter forbrukerns anmodning blir garantien gitt i skriftlig form eller annet varig medium som forbrukern kan bruk.
Reparasjon av produkter i løpet av garanti periode forlenger også garantiperioden med varighet av reparasjons tiden.

Garanti for vinduer og dører gjelder for
PVC material holdbarhet
PVC material kemikalisk holdbarhet
PVC material lys og værbestandighet
Værbestandighet av pakninger
Vann tetthet av vinduer og dører
Motstand mot støv og fuktighet på glass
Ingen brudd av hjørne sveiser

Garanti for vinduer og dører gjeller ikke

For overflatedefekter hvis det har intruffet etter levering og mottaks signering av kunde.
For utskifting eller regulering av naturlige slitedeler.
Ved manglende overholdelse av bruk- og vedlikeholds manual for vinduer og dører.
For skader forårsaket av naturkatastrofer (storm, flomm, brann osv.)
Ved vandalisme eller andre tilfeller av fysisk vold.
Ved overflateskader, som er ikke synlig fra en avstand på to meter under normale lysforhold.

Garantien gjeller kun med eksistens av salgskontrakt.